Pareiginiai nuostatai –

ruošiami pareiginiai nuostatai įvairių veiklos sričių įmonių/ įstaigų darbuotojų pareigybėms

LR Darbo kodekso 44 str., be kita ko, numato, kad iki darbo pradžios, darbdavys darbuotojui turi pateikti darbo funkcijos apibūdinimą ar aprašymą arba darbo pavadinimą.

Darbuotojų pareiginiai nuostatai - tai rašytinis susitarimas dėl darbuotojo darbo funkcijų ir atsakomybės. Kiekvienai pareigybei pareiginiai nuostatai rengiami atskirai ir tvirtinami vadovo įsakymu. Pareiginiuose nuostatuose pateikiami darbuotojo kvalifikacijos ir išsilavinimo reikalavimai, pavaldumo santykiai, aprašomos darbuotojo pareigos, pareigybiniai darbai ir darbuotojo funkcijos įmonėje. Pareiginiuose nuostatuose įvardijamos darbuotojo teisės ir atsakomybė.

Tad kiekvienai organizacijai dėl aiškių darbuotojo atsakomybių, teisių ir pareigų takoskyros pravartu turėti pareiginius nuostatus kiekvienai pareigybei atskirai.

Pareiginius nuostatus ruošia teisininkai pagal individualią įmonės pareigybę, pritaikydami atitinkamas tai sričiai galiojančias normas. Klientui pateikiami ne šabloniniai dokumentai.

Pareiginiai nuostatai tik nuo – 30 €/ vnt.