Mokymai - BDAR

Profesiniai mokymai – „Duomenų apsaugos iššūkiai ir probleminiai aspektai tvarkant organizacijos klientų ir darbuotojų asmens duomenis“

✓ Duomenų apsauga įmonėje/ įstaigoje
✓ Dažniausiai pasitaikančios darbuotojų klaidos tvarkant asmens duomenis
✓ Kokius klientų asmens duomenis galima tvarkyti?

Apie mokymus. Programa

BDAR, kaip tiesioginio taikymo teisės aktas, taikomas plačiąja prasme, beveik kiekvienai ūkinei-komercinei veiklai. Reguliuoja kiekvieno darbuotojo teises bei pareigas tvarkant kitų darbuotojų, klientų, tiekėjų asmens duomenų tvarkymą organizacijoje. Todėl minimaliai bent kartą per metus turi būti pravesti mokymai įmonėse.

Kibernetinės atakos, šiame skaitmenizacijos amžiuje, tik dažnėja. Paprastesnis, ar labiau praktiniai klausimai, kaip antai, kokius klientų duomenis galima rinkti, ar galima vykdyti vaizdo stebėjimą, kokie dokumentai turi sudaryti darbuotojo bylą, kokiomis sąlygomis galima siųsti reklamą ir pan., - nuolat kyla darbuotojams jų kasdienėje veikloje.

Mokymų programa:

  1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR): kas tai, kada jis yra taikomas. Kokios pareigos organizacijai?

  2. Bendrieji ir specialių kategorijų asmens duomenys. Reikšmė;

  3. Duomenų ir dokumentų rinkimas organizacijose. Duomenų kiekio mažinimo principo įgyvendinimas.

  4. Asmens duomenų perdavimas už ES ar EEE ribų.

  5. Duomenų tvarkymo pagrindai. Sutikimai dėl duomenų tvarkymo: kokie sutikimai bus laikomi negaliojančiais? Kaip peržiūrėti esamus sutikimus?

  6. Duomenų subjektų teisės ir jų paklausimų įgyvendinimo organizacijoje tvarka.

  7. Informacijos apie duomenų tvarkymą teikimas asmenims: kokią papildomą informaciją reiks pateikti? Kokiu būdu turi būti pateikta informacija?

  8. Duomenų saugojimo laikotarpis. Koks jis?

  9. Duomenų saugumo pažeidimai. Kas tai? Kaip juos fiksuoti? Kada pranešti? Kokia kiekvieno darbuotojo pareiga?

  10. Didesnės rizikos sritys: tiesioginė rinkodara, vaizdo stebėjimas, darbuotojų duomenų tvarkymas. Kada ir kaip teisėtai tikrinti darbuotojų kompiuterius?

Lektorius
Mindaugas Slavinskas –

teisės magistras, verslo teisės specialistas, duomenų apsaugos pareigūnas, aukštųjų mokyklų dėstytojas

Kaina

STANDARTINIS PAKETAS
✓ Trukmė - 1,5 val.
✓ Išduodamas sertifikatas organizacijai
✓ Mokymuose gali dalyvauti neribotas skaičius įmonės darbuotojų
✓ BDAR mokymų standartinio paketo kaina - 350 €

INDIVIDUALIZUOTAS PAKETAS
Galima koreguoti tipinę programą pagal įmonės pageidavimus ir veiklos specifiką.
*Kaina gali kisti priklausomai nuo pasirinktos programos, mokymų trukmės ir formato

Dėl individualios situacijos ir užsakymų kviečiame susisiekti su mumis el. p. info@teiseslabirintai.lt